Voorschriften HSV Vischlust

De (sport-)visserijregels zijn neergelegd in de Visserijwet 1963. Al deze regels zijn derhalve ook van kracht bij het vissen in het verenigingswater van HSV Vischlust. De wettelijke regels voor de sportvisserij zijn snel en eenvoudig terug te vinden in diverse bijlagen van de Vispas en/of Federatievergunning en worden om deze reden hier niet vermeld. Hieronder volgen echter wel een aantal specifieke verenigingsvoorschriften die kunnen afwijken (strenger zijn) op bovengenoemde Visserijwet.

Gekleurde maden

Snoek

 Snoekbaars

Baars

Paling/aal

Wedstrijden

Slotbepalingen