Nieuws en mededelingen

Overdracht ledenadministratie van HSV Vischlust naar Sportvisserij Nederland

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het registreren van de betalingen en het rondbrengen van de Vispassen kost onze vereniging veel tijd, geld en energie. Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te gaan maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in? Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV Vischlust. Alle leden ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier van Sportvisserij Nederland. Vult u dan ook gelijk het machtigingsformulier in a.u.b. Het lidmaatschap en de bijbehorende Vispas zonder automatisch incasso kan ook, maar is €5,00 duurder. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe. Let op, voor de betaling geldt vanaf dan dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland. Dit houdt ook in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland via www.mijnsportvisserij.nl of per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl en via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek). Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor HSV Vischlust nu altijd continuďteit wat betreft de ledenadministratie. Wij hopen op uw begrip voor deze keuze. Bij vragen kunt u terecht bij onze secretaris Ceryl Emmaneel.

Coronamaatregelen versus viswedstrijden en competities 

Per 26 juni zijn de corona- maatregelen versoepeld. Dit betekent dat we weer wedstrijdjes mogen vissen en de competities dus zijn opgestart. De basisregels blijven echter van kracht:, te weten: bij klachten blijf je thuis en we houden 1,5 meter afstand. Check regelmatig de website voor de stand van zaken m.b.t. de competities en viswedstrijden.

Afronding competities 2020

Vanwege de aangescherpte corona-regelen eind 2020 waren zowel de baars- als snoekcompetitie tot nader bericht gestopt. De snoekcompetitie 2020 kan gezien het aantal niet geviste wedstrijden niet meer worden afgerond, maar wordt door het bestuur wel als afgesloten beschouwd. De bekers worden voor het volgende seizoen bewaard. De finalewedstrijd van de baarscompetitie is vanwege corona niet gevist en zal vanwege de voortdurende onzekerheid ook niet op een later moment ingehaald worden. Daarmee komt de baarscompetitie 2020 helaas tot een einde. Aangezien er 5 van de 6 wedstrijden zijn gevist heeft het bestuur besloten toch bekers uit te reiken. De eindstand na 5 westrijden is: D. Feyen winnaar baarscompetitie, J Eelsing op de tweede plaats en S. Herman op de derde plaats. De wintercompetitie baars 2020-2021 is net als de zomeravondavondcompetitie baars 2020 en de jeugdcompetitie 2020 geheel komen te vervallen. 

E-mailadressen leden

Van veel leden is het e-mailadres niet bekend en dat is lastig ingeval de vereniging u wil bereiken met een mededeling en/of nieuws. Leden worden derhalve vriendelijk verzocht hun e-mailadres aan de secretaris door te geven. Dit kan door even een mailtje te sturen naar: cemmaneel@quicknet.nl Alvast vriendelijk dank hiervoor!

Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Zie: Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Privacyverklaring HSV Vischlust

Zie: Privacyverklaring HSV Vischlust

Het bestuur van HSV Vischlust bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Dhr. R. Schellingerhout
Secretaris Dhr. C.B. Emmaneel
Penningmeester Dhr. E. de Boer
Lid Dhr. D. Feijen
Lid Dhr. D. Bruin
Lid Dhr. J. Hoving
Lid Dhr. S. de Graaf (beheerder website)