Nieuws en mededelingen

Vispassen 2019 en lidmaatschap 2019

Voor alle leden vanHSV Vischlust geldt dat we in december weer langs komen met de vispas en de contributie van de club. Het zal voor de mensen die langs komen prettig zijn als u het te betalen bedrag contant in huis heeft. Als het gemakkelijker is dan kunt u ook alvast het geld overmaken op rekeningnummer NL03RABO0305602284 t.n.v. HSV Vischlust onder vermelding van vispas 2019.

Boetebedragen overtredingen binnenvisserij 2018

Zie: Boetebedragen (2018)

E-mailadressen leden

Van veel leden is het e-mailadres niet bekend en dat is lastig ingeval de vereniging u wil bereiken met een mededeling en/of nieuws. Leden worden derhalve vriendelijk verzocht hun e-mailadres aan de secretaris door te geven. Dit kan door even een mailtje te sturen naar: cemmaneel@quicknet.nl Alvast vriendelijk dank hiervoor!

Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Zie: Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Privacyverklaring HSV Vischlust

Zie: Privacyverklaring HSV Vischlust

Het bestuur van HSV Vischlust bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Dhr. R. Schellingerhout
Secretaris Dhr. C.B. Emmaneel
Penningmeester Dhr. E. de Boer
Lid Dhr. D. Feijen
Lid Dhr. D. Bruin
Lid Dhr. J. Hoving
Lid Dhr. S. de Graaf (beheerder website)