Nieuws en mededelingen

Overdracht ledenadministratie van HSV Vischlust naar Sportvisserij Nederland

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het registreren van de betalingen en het rondbrengen van de Vispassen kost onze vereniging veel tijd, geld en energie. Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te gaan maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in? Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV Vischlust. Alle leden ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier van Sportvisserij Nederland. Vult u dan ook gelijk het machtigingsformulier in a.u.b. Het lidmaatschap en de bijbehorende Vispas zonder automatisch incasso kan ook, maar is €5,00 duurder. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe. Let op, voor de betaling geldt vanaf dan dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland. Dit houdt ook in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland via www.mijnsportvisserij.nl of per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl en via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek). Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor HSV Vischlust nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie. Wij hopen op uw begrip voor deze keuze. Bij vragen kunt u terecht bij onze secretaris Ceryl Emmaneel.

Het VISblad van Sportvisserij Nederland

HSV Vischlust stopt in het nieuwe jaar met het in eigen beheer verstrekken van het Visblad wegens gebrek aan bezorgers. Leden die in 2022 het Visblad willen (blijven) lezen zullen hier zelf een abonnement voor moeten afsluiten bij Sportvisserij Nederland. Kijk hiervoor op de website van Sportvisserij Nederland: Hét VISblad abonnement (sportvisserijnederland.nl)

E-mailadressen leden

Van veel leden is het e-mailadres niet bekend en dat is lastig ingeval de vereniging u wil bereiken met een mededeling en/of nieuws. Leden worden derhalve vriendelijk verzocht hun e-mailadres aan de secretaris door te geven. Dit kan door even een mailtje te sturen naar: cemmaneel@quicknet.nl Alvast vriendelijk dank hiervoor!

Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Zie: Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Privacyverklaring HSV Vischlust

Zie: Privacyverklaring HSV Vischlust

Het bestuur van HSV Vischlust bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Dhr. R. Schellingerhout
Secretaris Dhr. C.B. Emmaneel
Penningmeester Dhr. E. de Boer
Lid Dhr. D. Feijen
Lid Dhr. S. Herman
Lid Dhr. J. Hoving
Lid Dhr. S. de Graaf (beheerder website)