Nieuws en mededelingen

Vooraankondiging jaarvergadering HSV Vischlust 2019

De algemene jaarlijkse ledenvergadering is op dinsdag 2 april om 20.00 in de kantine van Kaagvogels. De jaarstukken volgen nog. 

E-mailadressen leden

Van veel leden is het e-mailadres niet bekend en dat is lastig ingeval de vereniging u wil bereiken met een mededeling en/of nieuws. Leden worden derhalve vriendelijk verzocht hun e-mailadres aan de secretaris door te geven. Dit kan door even een mailtje te sturen naar: cemmaneel@quicknet.nl Alvast vriendelijk dank hiervoor!

Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Zie: Huishoudelijk reglement HSV Vischlust

Privacyverklaring HSV Vischlust

Zie: Privacyverklaring HSV Vischlust

Het bestuur van HSV Vischlust bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Dhr. R. Schellingerhout
Secretaris Dhr. C.B. Emmaneel
Penningmeester Dhr. E. de Boer
Lid Dhr. D. Feijen
Lid Dhr. D. Bruin
Lid Dhr. J. Hoving
Lid Dhr. S. de Graaf (beheerder website)