Lidmaatschap en vergunningen

Een lidmaatschap loopt tot en met 31-12 van het betreffende jaar.

HSV Vischlust geeft onderstaande lidmaatschappen en visvergunningen uit (prijzen voor 2023):

Opmerkingen: 1) donateurs, ook wel half-leden genoemd, hebben geen stemrecht in vergaderingen. 2) Voor de jeugd is de leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar bepalend.

Rekeningnummer HSV Vischlust: NL03 RABO 0305602284

Vraag Vispas aan

Opzeggen lidmaatschap

Een (verlenging van het) lidmaatschap dient voor 30 september opgezegd te worden. Opzeggen lidmaatschap bij voorkeur middels een mail aan de secretaris.

 

Voor lidmaatschap, dagvergunningen, prijzen en/of vragen, neem contact op de secretaris Dhr. C. B. Emmaneel: cemmaneel@quicknet.nl